esmaspäev, 21. veebruar 2011

Lingiga artikkel

Palun lugege artiklit ajakirjast Lasteaed

Albu Laste Mängutuba

Lasteasutus on asutatud 1998. aastal.
Lasteaed asub Albu mõisa vahetus läheduses, rahvamaja ühes tiivas. Õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel arvestatakse siinseid võimalusi: looduse mitmekesisust (rabad, Valgehobusemäe mõhnastik, liigirikas park) ja kultuuriobjektide (Vargamäe muuseum, Seidla tuulik, Valgehobusemäe tervisekeskus jne) lähedust.
Traditsiooniks on kujunenud laste aktiivne osalemine piirkondlikel spordi- ja terviseüritustel ning joonistusvõistlustest osavõtt (ka vabariiklikul tasemel).
Igapäevatöös pannakse suurt rõhku käelise tegevuse (maalimine, meisterdamine jne) ning laste loomingulisuse arendamisele (kokkamine, näidendites/muusikalides osalemine jms).